Italijanski glagol 2

Italijanski glagol 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, lekt. dr. Stanič Daša

- morfologija in sintaksa glagola
- raba glagolskih oblik

1. Dardano M., Trifone P., La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, 1997, str. 306–366, 679-699
2. Salvi G., Vanelli L., Nuova grammatica italiana, Il Mulino, 2004, str. 45-119,
3. Maiden M., Robustelli C., A Reference Grammar of Modern Italian, Arnold, 2000, str. 4-20, 219–284.
4. Patota G., Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo, Novara: Garzanti Linguistica (2011), str. 91-175.
4. D'Achille P., L'italiano contemporaneo, Il Mulino, 2003, str. 116–123.
5. Kenda J., Vaje iz morfosintakse italijanskega jezika. Ljubljana: ZALOŽBA FF, Zbirka ucbeniki (2013).
6. Italijanski jezik, Slovnicne strukture, besedje, kontrastiranje (dodatek k predmetnemu izpitnemu katalogu za maturo, Državni izpitni center, 2001, str. 61–83, 91–116, 126-130

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.