Indoevropska dialektologija

Indoevropska dialektologija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Klemenčič Simona, doc. dr. Repanšek Luka

Indoevropska dialektologija se ukvarja z razčlenitvijo indoevropskega jezikovnega prostora in s korespondencami med posameznimi indoevropskimi jeziki, katerih nastanek lahko postavimo v čas po razpadu indoevropskega prajezika. Ugotavlja, ali so te rezultat razčlenjenosti indoevropskega prajezika ali mlajše. Pri predmetu se osredotočamo na uporabnost primerjalnega jezikoslovja kot pomožne zgodovinske znanosti. Poudarek je na teoriji. Študent spozna osnovne pojme, kot je npr. izključna inovacija, in z njimi povezano problematiko ter spozna tipične napake pri sklepanju pri dokazovanju narečnih povezav oziroma jezikovnih arealov.

- S. Klemenčič: Pregled indoevropskih jezikov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, 168 str. COBISS.SI-ID - 269430272
- S. Klemenčič: Kentumski in satemski jeziki – sodobni pogledi na staro delitev. Slav. rev., jul.-sep. 2007, letn. 55, št. 3, str. 547–557, ilustr. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-35104866
- S. Klemenčič: K metodologiji dialektologije jezikovnih družin: sklepanje o obstoju narečnega areala. Slov. jez., 2007, 6, str. 133–150. https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/4419/sjsls6_separat…
- D. Ringe: How hard is it to match CVC-roots. V: Transactions of the Philological Society 97 (2), 1999, str. 213–244. COBISS.SI-ID - 5120778, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-968X.00049?saml_r…