Indoevropska dialektologija

Indoevropska dialektologija

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Klemenčič Simona, prof. dr. Furlan Metka

Vsebina

Indoevropska dialektologija se ukvarja z razčlenitvijo indoevropskega jezikovnega prostora in s korespondencami med posameznimi indoevropskimi jeziki, katerih nastanek lahko postavimo v čas po razpadu indoevropskega prajezika. Ugotavlja, ali so te rezultat razčlenjenosti indoevropskega prajezika ali mlajše. Pri predmetu se osredotočamo na uporabnost primerjalnega jezikoslovja kot pomožne zgodovinske znanosti. Poudarek je na teoriji. Študent spozna osnovne pojme, kot je npr. izključna inovacija, in z njimi povezano problematiko ter spozna tipične napake pri sklepanju pri dokazovanju narečnih povezav oziroma jezikovnih arealov.