Geografija Slovenije

Geografija Slovenije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 90

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Ogrin Darko, red. prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Vsebina

1. Lega in posledice lege Slovenije v srednjih geografskih širinah in na stiku velikih naravnih enot Evrope
2. Posebnosti tektonske in kamninske zgradbe in potresna ogroženost Slovenije.
3. Relief Slovenije in današnje preoblikovanje površja.
4. Prsti in degradacija ter ogroženost prsti.
5. Vremenska in podnebna raznolikost ter spremenljivost.
6. Vodni viri Slovenije in njihov pomen.
7. Raznovrstnost živega sveta in življenjska okolja.
8. Položaj Slovenije na stičišču evropskih geografskih regij.
9. Oblikovanje slovenskih kulturnih pokrajin v agrarni dobi.
10. Odločilni procesi preoblikovanja slovenskih kulturnih pokrajin v 20. stoletju (industrializacija, deagrarizacija, motorizacija, uniformiranost, koridorji, obrobnost).
11. Ključni dejavniki preoblikovanja slovenskih kulturnih pokrajin v 21. stoletju (deindustrializacija, terciarizacija, globalizacija, glokalizacija, mrežnost).
12. Izzivi sodobne Slovenije (gospodarska usmerjenost, promet, okoljske tematike, energetika, zdravje, Slovenci v zamejstvu, zdomstvu in izseljeništvu).
13. Demografski procesi v Sloveniji.
14. Regionalizacija Slovenije.