Funkcionalno pisanje

Funkcionalno pisanje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Osolnik-Kunc Viktorija

Vsebina

- Utrjevanje in avtomatizacija jezikovnega znanja (na primeru slušnega razumevanja: pisanje nareka, pravopisne vaje)
- Utrjevanje pisne zmožnosti z vajami za načrtovanje in razvijanje besedila.
- Pisanje za znanega in neznanega naslovnika, izbira primerne stilne ravni in ustreznega izrazoslovje (življenjepis, različne vrste oglasov in objav, formalne in neformalne oblike dopisa, Utrjevanje slovnice s pomočjo funkcionalnega pisanja
- Zbiranje informacij iz različnih virov in njihova priprava za obravnavo
- Bralne strategije in bralno razumevanje
- Pisanje povzetkov (kratka vsebina, strukturirano podajanje vsebine, komentiranje vsebine)