Francoščina v rabi 1

Francoščina v rabi 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 150

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Oven Jacqueline, lekt. mag. Bobnar Miranda

Vsebina

1. semester
Besedilna tipologija. Tip besedila: opis.
Besedišče in slovnične strukture, potrebno za tvorjenje opisa (opis osebe, kraja, predmeta)
Ustno izražanje: predstavitev aktualnih dogodkov v Franciji in frankofonskih deželah ter sodobnih književnih del.
Pisno izražanje: tvorjenje sestavkov na določene teme

2. semester
Tip besedila: pripoved.
Besedišče in slovnične strukture, potrebno za tvorjenje pripovedi (uporaba preteklih časov).
Ustno izražanje: predstavitev aktualnih dogodkov v Franciji in frankofonskih deželah ter sodobnih književnih del.
Pisno izražanje: tvorjenje sestavkov na določene teme.