Etnologija Balkana

Etnologija Balkana

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bartulović Alenka

Historični pregled preučevanja kulture in načina življenja v JV Evropi; tuji in domači avtorji, ki so pisali o Balkanu; spreminjanje poudarkov v preučevanju Balkanskega polotoka. Geografske, politične, zgodovinske in kulturne meje na Balkanu; Balkan kot stičišče in meja med Vzhodom in Zahodom; Balkan in Evropa. Razsvetljenstvo in kulturna konstrukcija divjaka. Romantika in lokalni kolorit; orientalizacija Orienta. Razkroj tradicionalne kulture; patriarhat in kult junaka. Tradicionalna kultura in modernizacija. Vera in nacija. Diferenca kot identiteta; nacionalizem in nacionalna država. Preteklost, (kulturna) dediščina in zgodovina. Kolektivno pomnjenje in kolektivno pozabljanje.

1. Allcock, John, 2002, Explaining Yugoslavia. London: Hurst.
2. Elias, Norbert, 1983, The History of Manners. Oxford: Blackwell.
3. Goldsworthy, Vesna, 1998, Inventing Ruritania. The Imperialism of Imagination, New Haven in London: Yale University Press.
4. Jezernik, Božidar, 2004, Wild Europe. The Balkans in the Gaze of Western Travellers, London: Saqi Books.
5. Jezernik Božidar, ur., 2010, Imagining 'the Turk. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing.
6. Kabbani, Rana, 1986, Europe’s Myths of Orient. London, Macmillan.
7. Kristeva, Julia, 1991, Strangers to Ourselves. New York: Harvester Wheatsheaf.
8. Stavrianos, L. S., 1958, The Balkans since 1453. New York: Rinehart & Company.
9. Todorova, Maria, 1997, Imagining the Balkans. New York in Oxford: Oxford University Press.
10. Todorova, Maria, ur., 2004, Balkan Identities. Nation and Memory. London: Hurst.