Edicijske tehnike

Edicijske tehnike

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš

Spoznavanje značilnosti in praktično pripravljanje različnih tipov notnih izdaj stare glasbe (pred 1800):

praktična in spomeniška izdaja,
didaktična izdaja,
urtext-izdaja,
znanstveno-kritična izdaja.

John Caldwell. Editing Early Music. Oxford: Clarendon Press, 1985.
Appel, B., Veit, J. in Landgraf, A. (ur.). Editionsrichtlinien Musik. Kassel: Bärenreiter, 2000.