Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan, doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah, doc. dr. Valič Urša, izr. prof. dr. Bartulović Alenka, izr. prof. dr. Habinc Mateja, izr. prof. dr. Repič Jaka, izr. prof. dr. Simonič Peter, prof. dr. Baskar Bojan, prof. dr. Čebron Lipovec Uršula, prof. dr. Mencej Mirjana, prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Študent ali študentka samostojno zbira in analizira gradivo za diplomsko delo, študira z njim povezano literaturo, s pomočjo katerega gradivo interpretira; se usklajuje z mentorjem glede pisanja in zagovora diplomskega dela.
Diplomsko delo mora biti napisano v skladu s fakultetnimi tehničnimi priporočili za pripravo diplomskega dela. Diplomsko delo obsega najmanj dve in največ tri avtorske pole besedila (od 60.000 do 90.000 znakov s presledki), opremljeno pa mora biti z vsem potrebnim znanstvenim aparatom in prilogami. Diplomsko delo in vse gradivo, pridobljeno v teku raziskave (slikovne priloge, zvočne posnetke, drugo etnografsko gradivo...) je potrebno oddati v oddelčno dokumentacijo s pomočjo aplikacije ISEKA.