Didaktika italijanščine 2

Didaktika italijanščine 2

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:60

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, doc. dr. Mertelj Darja, lekt. dr. Stanič Daša

Vsebina

PREDAVANJA in SEMINARJI:

Preverjanje in ocenjevanje (pisnega in ustnega znanja TJ/J2):
načrtovanje preverjanja / ocenjevanja,
sprotno vs. končno preverjanje, kriteriji,
predvidevanje težav, popravljanje napak;
zunanje preverjanje, samovrednotenje.

Transfer (pozitivni, negativni)
Raba J1 pri pouku TJ/J2, vloga in izraba transfera.

Motivacija pri usvajanju /učenju /poučevanju TJ/J2

Osebna raznojezičnost in raznokulturnost,
Družbena večjezičnost in večkulturnost.
Poučevanje/učenje kulture ciljnega TJ/J2,
vloga J1 in primarne kulture.

Pregled poučevanja / učenja TJ/J2 od starega veka do danes
Jezikoslovne teorije in teorije učenja TJ/J2.
Krashenovih 5 hipotez
o učenju drugega jezika.
Vplivi ostalih psiholingvističnih teorij.
Vplivi sociolingvističnih teorij.

Učitelj italijanščine in
perspektiva vseživljenjskega izobraževanja.
Društva in ustanove, povezana z didaktiko italijanščine in popularizacijo tega jezika.

VAJE
Načrtovanje pouka (in samostojnega dela):
- izdelava učne priprave, določanje glavnih in delnih/sprecifičnih učnih ciljev;
- oblike organizacije poučevanja/učenja;
- analiza in izbiranje učbeniških gradiv, izdelava dodatnih učnih sredstev;
- učni pripomočki / sredstva.

Transfer (pozitivni, negativni) – vaje
Raba J1 pri pouku TJ/J2, vloga in izraba transfera.

Motivacija pri usvajanju / učenju / poučevanju TJ/J2 – vaje