Didaktika francoščine 1

Didaktika francoščine 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta

Vsebina

Smotri in vsebina didaktike francoščine.
Didaktika francoščine kot znanstvena disciplina, pregled klasičnih in sodobnih metod poučevanja francoščine, teoretična izhodišča.
Obravnavanje posameznih elementov jezikovnega pouka.
Izreka, slovnica, besedišče. Učne tehnike za usvajanje in razvijanje jezikovnih spretnosti. Francoska in frankofonska civilizacija s posebnim poudarkom na književnosti. Tipologija vaj.