Azijske filozofije, religije in kulture

Azijske filozofije, religije in kulture

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petek Nina

Predavanja: Posebna pozornost bo namenjena seznanitvi s filozofskimi šolami in religijskimi tokovi v Indiji, Tibetu, na Kitajskem in Japonskem.
1. Uvod v proučevanje azijskih filozofij, religij in kultur, periodizacija ter umestitev v zgodovinski kontekst. Problematizacija »azijskih« filozofij – ali je sploh smiselno govoriti o »azijskih« filozofijah ali je smotrneje govoriti o filozofiji nasploh, torej o svetovni filozofiji? Problematika razmejevanja med »Vzhodom« in »Zahodom«, pojav »orientalizma«.
2. Začetki indijske civilizacije in kulture.
Začetki oblikovanja prvih filozofskih idej – vedske himne in Upani?adi.
Kaj je »hinduizem«? Vprašanje metodologije, uvod v filozofsko terminologijo.
3. Pregled glavnih filozofsko-religijskih smeri Indije: astika (sa?khya, yoga, nyaya, vaiśe?ika, vedanta, purva mima?sa) in nastika šole (budizem, jainizem, lokayata, ajivika). Temeljna področja zanimanja šol (metafizika, ontologija, logika, epistemologija, etika, estetika, soteriologija), ki se osredotočajo na vprašanja o naravi realnosti, mejah spoznavanja in jezika, človekovi eksistenci ter njeno razpetostjo med prizadevanjem za ohranjanjem harmonije družbenega in doseganjem svobode.
4. Temeljne usmeritve, koncepti in doktrine kitajskih filozofskih šol: daoizem (filozofija premene, dao, wu wei, yin yang, daoistično pojmovanje narave, tehnike umika, psihofizična kultivacija, filozofija jezika), neodaoizem, konfucijanstvo (ren, li, konfucijansko družbeno udejanjenje, pojmovanje svobode v luči samokultivacije).
Kitajski budizem chan (severna in južna šola): vprašanje metode in vloga koanov.
5. Etične in kozmološke interpretacije šintoizma in zen budizma na Japonskem. Daoistični in budistični elementi v japonskem pogledu na naravo in v umetnosti (temeljni koncepti japonske estetike: yugen, sabi, wabi, mono no aware; gledališče no).

1. Bhagavadgita. Gospodova pesem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990, str. 13–83. COBISS.SI-ID - 16115712
2. Dhammapada: besede modrosti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987, str. 31–74. COBISS.SI-ID - 2839297
3. Flood, Gavin. An Introduction to Hinduism. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, str. 23–103. COBISS.SI-ID - 62147426
4. Lao Zi, Dao de jing. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009, str. 43–94. COBISS.SI-ID - 246930944
5. Milčinski, Maja. Azijske filozofije in religije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013, str. 83–170. COBISS.SI-ID - 269050624