Arheološka metodologija 2

Arheološka metodologija 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Leskovar Tamara, doc. dr. Vinazza Manca, izr. prof. dr. Gaspari Andrej, prof. dr. Novaković Predrag

Odnos med nedestruktivnimi in destruktivnimi arheološkimi terenskimi metodami, problem prostorskega in najdišč nega konteksta arheološkega zapisa, vprašanje strategije in izbire postopkov, teorija arheološke
stratigrafije (elementi, odnosi, interpretacija), načela in postopki dokumentiranja, organizacija in logistika izkopavanj, poterensko delo, kontekstualizacija artefaktov v arheološki stratigrafiji.
Osnove tehnologije izdelave artefaktov, surovine (pridobivanje, predelava, končna izdelava), anatomija in morfologija artefaktov, klasifikacijski postopki.

BARKER, P. 1998, Tehnike arheoloških izkopavanj. Slovensko arheološko društvo in Uprava RS za kulturno dediščino, Ljubljana, 259 str.
HARRIS, E. 1993, Načela arheološke stratigrafije. Slovensko arheološko društvo, Ljubljana 1989, 166 str.
COLLIS, John. Digging up the past : an introduction to archaeological excavation (2002), 184 str.
BRANCH, Nick, CANTI, Mathew, CLARK Peter, TURNEY, Chris. Environmental archaeology : theoretical and practical approaches, (2005), 240 str.
HENSEL, W., TABACZYNSKI, S., URBANCZYK, P. (eds.), Theory and practice of archaeological research. Vol II (eds.). Acquisition of field data at multi strata sites. Warszawa 1995, 464 str.
HORVAT M., 1999, Tehnologija keramike, tipologija loncenine, keramicni arhiv. Ljubljana, 255 str.
KENNETH C., 1998, The Potter’s manual. Complete, practical-essential for all potters. London. 6-198 str.
HENDERSON J., 2000, The Science and Archaeology of materials: An investigation of inorganic materials, London. 334 str.

OPOMBA
Navedena besedila so sintetična (pregledna) dela in obravnavajo isto tematiko,
zato študentje konzultirajo predvsem izbrane teme glede na predavane vsebine
oz. predloge učitelja. V slovenskem jeziku ni ustreznih tekstov.
NOTE:
Listed texts are synthetic historical works and discuss the same topic. Thus students should consult primarily the chosen topics according to the lecture contents or professor’s suggestions.
There are no appropriate texts available in Slovene.