Angloameriška literarna teorija

Angloameriška literarna teorija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Blake Jason Frederick

Študentje spoznavajo izhodiščne koncepte in postopke angloameriške literarne teorije. Po uvodu v tradicionalno literarno teorijo v slogu „New Criticism,“ se bomo ukvarjali z drugimi teorijami. Med nje sodijo formalistične ter strukturalne teorije; teorije, ki se osredotočajo na bralca; teorije, ki se osredotočajo na družbeni ter zgodovinski kontekst; in nenazadnje postmodernizem in druge sodobne teorije. Tekom semestra se bomo osredotočili na teorijo v zvezi s specifičnimi literarnimi besedili različnih zvrsti.

- Bohannan, Laura. "Shakespeare in the Bush"
- Eagleton, T. 1983 and later editions. Literary Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell.
- Eliot, T.S. “Tradition and Individual Talent”
- Fish, Stanley, "Is There a Text in this Class?"
- Frye, Northrop. "The Motive for Metaphor"
- Lawrence, D.H. "Why the Novel Matters"
- Selden, R., Widdowson, P. and Brooker, P. 2005. A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory. Harlow (etc.): Pearson Longman.
- Sontag, Susan "Against Interpretation"
+ handouts and various topical reading assignments from, among others, feminism, structuralism and post-structuralism, and post-colonialism