Analiza umetnostnih besedil 2

Analiza umetnostnih besedil 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Komarova Tatjana

Ob branju in analizi odlomkov proznih del in poezije ruskih avtorjev 20. stoletja, ki predstavljajo različne smeri in zvrsti, poleg pojasnjevanja značilnih leksikalno-slovničnih aspektov (npr.: arhaičnih ali žargonskih besed, terminov, frazeoloških izrazov idr.) ter stilističnih sredstev, bistvenih za razumevanje vsebine odlomka, študent spozna tipično rabo besedja in struktur ter se nauči samostojno premagovati jezikovne težave pri razumevanju smisla umetnostnega besedila‚ razširi svoje poznavanje relevantnih vidikov kulture in civilizacije Rusije obravnavanega obdobja.

1. ??????? ??????????????? ??????????.http://project.phil.pu.ru/lib.
2. http://learning-russian.gramota.ru/foreign.html
3. ?.?. ????? ??????? ??????? ???????? ? ?????????. – ??????‚ ???–?? ??????? ????‚ 1998
4. ??????? ???????? ????????? ???????? ?????. /?.?. ???????? ? ??. : ??? ???. ?.?. ?????. – ??????: «?????????»‚ 1995
5. ??????? ???????????? ???????? ?????. ???????? ????????? ????? 20 ???????? /??? ???; ??? ???. ?.?.??????????? . – ?????? ??? «???????????? ???????»: ??? «???????????? ???»‚
Besedila:
6. ??????????????? ??????????? ??????????. ??????? ?????????? ? ????????. http://feb-web.ru
7. ?.?. ????????: ?????? ????? ??????? ??????. ??????? ?? ???????? ?????? ?????????????? ??????????. 2–? ???.‚ i???. – ???: «????????»‚ 1999. ?. 48 - 96;
8. ??? ????????‚ ???? ?????????: ?????? ? ??????? ??????????? ?????. ?????? 1. – ???: ????????‚ 2001. ?. 15–61‚ 79–89.