Analiza diskurza

Analiza diskurza

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zorman Marinka

Zgodovina in sedanje stanje analize diskurza.
Definicija in vrste diskurza.
Metode analize diskurza: teorija govornih dejanj, interakcijska sociolingvistika, etnografija komunikacije, pragmatika, konverzacijska in variacijska analiza.
Diskurzivne strategije in tehnike.
Implicitni načini izražanja.
Diskurzivna analiza besedil.

Schiffrin, D., Tannen, D. Hamilton, H. 2011. The handbook of discourse analysis. 9th ed. izd. Malden (Ma.): Blackwell Publishing.str.XX, 851. COBISS.SI-ID - 62371170
Renkema, J. in Schubert, C., 2018. Introduction to Discourse Studies. [eBook] New Edition. John Benjamins Publishing Company. https://search-ebscohost-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/login.aspx?direct=tru…
Leech, G. (1983) Principles of Pragmatics. London; New York: Longman. COBISS.SI-ID - 41810947
Schiffrin, D. (1994) Approaches to Discourse. Oxford UK; Cambridge USA: Blackwell. COBISS.SI-ID - 65827072

Priporočena literatura:
Dijk, T. A. van. (2014). Discourse and knowledge : a sociocognitive approach. Cambridge University Press.

Ostala literatura se določa sproti po dogovoru med predavateljem in študenti.