Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem 1

Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš, doc. dr. Sukljan Nejc

Vsebina

• Prazgodovina
• Antika
• Zgodnji srednji vek (do 11. st.)
• Glasbeno življenje od 11. do 14. stoletja
• Glasbeno življenje 15. in 16. stoletja
• Glasbena ustvarjalnost 15. in 16. stoletja na Slovenskem
• Glasbeno življenje 17. in prve pol. 18. st.
• Glasbena ustvarjalnost 17. in prve pol. 18. stoletja na Slovenskem
• Glasbeno življenje od druge polovice 18. st. do 1848
• Glasbena ustvarjalnost od druge polovice 18. st. do 1848 na Slovenskem
• Posvetna glasbena ustvarjalnost predcitalniške dobe
• Posvetna glasbena ustvarjalnost citalniškega obdobja
• Slovenska cerkvena glasba 19. stoletja
• Slovenska opera in druge glasbenoscenske zvrsti

Del izvedbe predmeta (5 kontaktnih ur) poteka v obliki terenskih vaj, ki obsegajo obiske primernih glasbenih ali muzikoloških prireditev.