Zgodovina glasbe 2

Zgodovina glasbe 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:12

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sukljan Nejc, prof. dr. Barbo Matjaž

Vsebina

- Spremembe v glasbenem stavku v sredini 18. stoletja
- Opera seria
- Glukova operna reforma
- Opera buffa
- Opera comique
- Singspiel
- Oratorij
- Simfonija (do ok. 1780)
- Koncert (do ok. 1780)
- Komorna glasba in solistična glasba (do ok. 1780)
- Katoliška cerkvena glasba
- W. A. Mozart
- J. Haydn
- L. van Beethoven
- Estetika in kronološke meje romantike
- Zvrstne norme, komorna in solistična glasba
- Koncertantna glasba, C. M. von Weber in L. Spohr
- F. Schubert
- F. Mendelssohn Bartholdy
- R. Schumann
- H. Berlioz
- Simfonična pesnitev in F. Liszt
- J. Brahms
- A. Bruckner
- Francija v 19. stoletju
- Velika Britanija v 19. stoletju
- Skandinavske dežele v 19. stoletju
- Češka v 19. stoletju
- Rusija v 19. stoletju