Teorija družbene moči

Teorija družbene moči

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krašovec Primož

Vsebina

Predmet raziskuje povezavo med kapitalistično ekonomijo in sodobnimi oblikami izvajanja družbene moči. V ta namen začnemo s kratkim opisom delovanja kapitalistične ekonomije, iz katere nato izpeljemo nujnost in strukturo kapitalističnega razrednega razmerja. Po tem splošnem uvodu nadaljujemo s trenutno krizo in krhanjem razrednega razmerja, povezanima z avtomatizacijo in financializacijo.
Druga polovica semestra je posvečena z razredno delitvijo povezanim, a nanjo nezvedljivim razmerjem družbene dominacije - rasnemu in spolemu razmerju ter raziskavi njunih družbenih mest, tj socialne reprodukcije in ilegalnega življenja onkraj mezdnega razmerja. To strukturno analizo prevladujočih oblik družbene dominacije dopolnimo z aktualnimi primeri neo- in postfašističnih politik.