Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčne komisije in tutorstvo

1. stopnja
1. letnik: izr. prof. dr. Mateja Habinc 
2. letnik: doc. dr. Miha Kozorog  
3. letnik: red. prof. dr. Rajko Muršič

2. stopnja
1. letnik: izr. prof. dr. Jože Hudales
2. letnik: izr. prof. dr. Peter Simonič

Doktorski študij: red. prof. dr. Rajko Muršič

Tutor koordinator: izr. prof. dr. Peter Simonič

(sklep seje sveta oddelka, 21. 9. 2020)

Skrbnica prvostopenjskih študijskih programov (enopredmetni in dvopredmetni program Etnologija in kulturna antropologija): izr. prof. dr. Mateja Habinc

Skrbnik drugostopenjskih študijskih programov (enopredmetni in dvopredmetni program Etnologija in kulturna antropologija: red. prof. dr. Rajko Muršič

Skrbnika skupnega magistrskega programa Kreol-Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi: red. prof. dr. Rajko Muršič in izr. prof. dr. Jaka Repič

Asist. Manca Račič

Oddelčna koordinatorica: izr. prof. dr. Mateja Habinc

Oddelčna administratorka: Mojca Bele, sam. strok. delavka

doc. dr. Alenka Bartulović - za odhajajoče študente in profesorje

doc. dr. Sarah Lunaček Brumen - za prihajajoče študente in profesorje

izr. prof. dr. Jaka Repič - koordinator za program Kreol-Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi

izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron

Maja Valant

Pika Kristan

KOORDINATORKA/ UVAJALNA TUTORKA:
Pika Kristan

UVAJALNE TUTORKE:

Namen tutorskega sistema na FF je ustvariti pogoje za:

  • organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija;
  • krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in FF kot celoto;
  • uspešnejše vključevanje študentov v univerzitetno okolje;
  • reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami;
  • izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

Za več informacij glej spletno stran FF o tutorstvu >

Sodelavke in sodelavci oddelka

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...