Novejša glasba 1

Novejša glasba 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Barbo Matjaž

Vsebina

Študij je usmerjen v sistematično obravnavo specialne problematike izbrane teme. Ta se osredotoča na različna zgodovinska vprašanja, ki lahko obsegajo posamezne:
• ustvarjalce,
• zvrsti,
• glasbene oblike,
• časovne izseke,
• geografska območja,
• glasbeno reprodukcijo,
• recepcijo glasbenih del,
• itd.
Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.