Stilistika in jezikovni registri

Stilistika in jezikovni registri

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Vitez Ana

Vsebina

- Stilistika: različne opredelitve discipline
- Stil in idiolekt
- Jezik in govor: vprašanje norme
- Jezik kot družbeni pojav
- Regionalna pogojenost sodobnega francoskega jezika. Narečne skupine, narečja in narečni govori. Značilnosti frankofonskih sredin zunaj Francije (posebnosti quebeške, valonske, švicarske, kreolske, magrebsko-afriške francoščine).
- Registrska pogojenost sodobnega francoskega jezika. Sociolekti. Knjižni in standardni jezik. Pogovorni jezik. Familiarna, ljudska in argojska francoščina. Vdor posebnosti v splošni jezik. Neologija. Interesne govorice. Sleng.
- tehnični in znanstveni jezik
- literarni jezik