Sodobna urbana folklora

Sodobna urbana folklora

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Mencej Mirjana

Vsebina

Študenti spoznavajo folkloro izven tradicionalnih kontekstov (v filmu, oglaševanju, političnem govoru, turizmu …). Spoznajo nove oblike njene transmisije, zlasti prek množičnih medijev. Spoznajo sodobne žanre folklore (sodobna urbana povedka, govorica, šala, grafit, verižno pismo …). Posebej se spoznajo z znanimi sodobnimi urbanimi povedkami in jih prepoznavajo kot metafore socialnih in ekonomskih sprememb oziroma kot odgovor nosilcev folklore na tenzije, ki jih spremembe v družbi povzročajo. Spoznajo vlogo folklore v vzdrževanju skupinske, lokalne, etnične idr. identitete. Prepoznavajo in analizirajo folkloro v filmih, oglaševanju, na internetu, v političnih govorih, grafitih … Prek analize izbranih člankov o sodobni urbani folklori se študenti podrobneje seznanijo z različnimi oblikami sodobne folklore in metodami njenega preučevanja. Študenti napišejo krajše poročilo o članku na temo sodobne folklore, ki ga sami izberejo, ter ga ustno predstavijo.