Seminar iz zgodovine jugovzhodne Evrope v srednjem veku

Seminar iz zgodovine jugovzhodne Evrope v srednjem veku

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlacović Dušan, izr. prof. dr. Mlinar Janez

Vsebina

Nabor izbranih vprašanj je variabilen in se spreminja glede na aktualnost in trende v stroki ter glede na interes študentov. Prednostno bodo obravnavana vprašanja, ki imajo v političnem, družbenem in gospodarskem razvoju jugovzhodne Evrope v primerjavi z zahodno Evropo specifično dinamiko (etnogeneza, etnična in verska heterogenost prostora, specifike razvoja fevdalizma, politična nestabilnost prostora ...).