Publicistika

Publicistika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krašovec Primož, doc. dr. Nežmah Bernard

Predmet, v katerem študentke in študentje dobijo uvid prepoznavanje različnih diskurzov publicistike: esej, intervju, glosa, komentar, kritika, reportaža, potopis, polemika idr. Seznani se s postopki argumentacije teksta, z retoričnimi figurami, s predpostavko in podmeno, z različnimi postopki semantične analize teksta, s konceptualno dilemo tujke vs. purizem in s kritiko ideologij množičnih medijev.

Izbrana poglavja iz: / Selected chapters from:
- Asa Briggs in Peter Burke, Socialna zgodovina medijev (izbr. pogl.).Sophia, Ljubljana 2005.
- Serge Halimi, Novi psi čuvaji. Mirovni inštitut, Ljubljana 2003.
- Bernard Nežmah, Časopisna zgodovina novinarstva. Študentska založba, Ljubljana 2012.
- Bernard Nežmah, Jelcinova Rusija. UMco, Ljubljana 2007.
- Melvin Mencher, News, Reporting and Writing (izbr. pogl.). Columbia University Press, Madison 1997.

Obvezna literatura bo sproti ažurirana z novimi besedili, relevantnimi za vsebino predmeta.

Since every year new relevant work occurs the list of required and recommended literature is being constantly revised, i.e. updated and complemented.