Prevajanje v francoščino

Prevajanje v francoščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Oven Jacqueline

Vsebina

Prevajanje besedila različnih neumetnostnih zvrsti (informativna, publicistična, poljudnoznanstvena, esejistična, argumentativa, tehnična, itd).
Analiza izvirnega besedila in prevodnih rešitev na več jezikovnih ravneh (skladenjski, leksikalni, slogovni, itd).
Izdelava prevodov z aplikacijo kontrativnega vidika.
Dokumentacijske tehnike.