Literarna teorija 1

Literarna teorija 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Farinelli Patrizia, red. prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina

Predmet uvaja študenta v najznačilnejše literarne teorije 20. stoletja (formalizem, strukturalizem, Bahtinovo teorijo, hermenevtiko, recepcijsko estetiko) in njihove metode branja književnega besedila. Posebej so poudarjeni predstavniki literarne teorije in lit. kritike v Italiji (Gramsci, Contini, Eco).