Izbrane teme iz sociologije globalizacije

Izbrane teme iz sociologije globalizacije

Ure predavanj:40

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mandelc Damjan

Vsebina

Obravnavani so predvsem naslednji vsebinski sklopi: zgodovina globalizacije in globalizacija zgodovine, repertoar teoretskih razumevanj vzrokov in strategij globalizacije, implikacije globalizacije in tudi proti-globalizacijskih prizadevanj na področjih, ki vključujejo državo, suverenost, (nacionalno in globalno) civilno družbo, globalno etiko, odnose med civilizacijami, mednarodne odnose (geopolitiko), ekonomijo, (nacionalno in globalno) kulturo, znanost, demokracijo, identitete, izobraževanje in varnost. Obravnava posameznih segmentov globalizacije vključuje tudi vplivne in med seboj dosti protislovne napovedi o tem, kakšno prihodnost oblikujejo procesi in aktualni trendi globalizacije.