Glasbeno gledališče 1 D

Glasbeno gledališče 1 D

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pompe Gregor

Vsebina

Študij je usmerjen v sistematično obravnavo zgodovine glasbenega gledališč (opera, glasbena drama, scenska glasba, instrumentalno gledališče). Ta se osredotoča na različna vprašanja, ki lahko obsegajo:

posamezne ustvarjalce,
zvrsti,
oblike,
časovne izseke/šole,
geografska območja,
glasbeno reprodukcijo in recepcijo glasbenih del.
Glavna poglavja: antična tragedija in izvor opere, srednjeveška liturgična drama in misterij, novo rojstvo opere, italijanska opera 17. stoletja, Pietro Metastasio in opera seria, Händlovo londonsko operno ustvarjanje, italijanska dvorna opera, opera buffa, Jean-Philippe Rameau in Académie Royale de musique, Mozart in opera.
Obenem se v študiju spozna osnovna dramaturška vprašanja, povezana s tipiko glasbeno-gledaliških del v posameznih zgodovinskih obdobjih.

Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.