Glasbena praksa: Instrumentalna skupina 4

Glasbena praksa: Instrumentalna skupina 4

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pompe Gregor

Vsebina

• Študent se, upoštevajoc njegovo glasbeno predznanje in sposobnosti, vkljuci v delovanje glasbenega ansambla.
• Skozi prakticno sodelovanje pri izvajanju glasbe spoznava:
o glasbeni repertoar razlicnih zvrsti,
o tehnike vodenja ansambla,
o notranjo dinamiko medcloveških in ustvarjalnih odnosov v glasbeni skupini,
o zakonitosti in zahteve nastopanja na javnih koncertih in priložnostnih nastopih.
• Študent se spoznava/igra glasbena dela iz 20. stoletja.