Glasba in tehnologija

Glasba in tehnologija

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sukljan Nejc, red. prof. dr. Stefanija Leon

Vsebina

Študij je usmerjen v sistematično obravnavo naslednjih specialnih problematik izbrane teme:
- zgodovinski pregled glasbenega tiska,
- sistemi za snemanje zvoka in slike,
- računalniške avdiovizualne aplikacije,
- uporaba avdiovizualne tehnologije v snemalnem studiu,
- uporaba avdiovizualne tehnologije v radijskem mediju,
- uporaba avdiovizualne tehnologije na televiziji,
- uporaba avdiovizualne tehnologije na posameznih stopnjah izobraževalnega procesa,
- etika in pravo v avdiovizualnih medijih.