Etnologija evropskega čarovništva

Etnologija evropskega čarovništva

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Mencej Mirjana

Vsebina

Študenti se seznanijo z različnimi hipotezami o izvoru čarovništva ter njegovem prepletu z magijo. Spoznajo temeljne evropske tradicijske predstave o čarovništvu ter preplet čarovništva z drugimi verovanjskimi sistemi, kot so šamanizem, verovanjski sistem nadnaravnih bitij. Seznanijo se z zgodovino evropskega vaškega čarovništva, posebej z obdobjem lova na čarovnice, in spreminjanjem ljudskih verovanj pod vplivom cerkvenih demonologov v čarovniških procesih. Obravnavani so socialni vzorec obtožb; kognitivni sistem v ozadju obtožb; vloga čarovništva v skupnosti; funkcije čarovništva v družbi; diskurzi o čarovništvu in socialne rabe pripovedi o čarovništvu. Študenti podrobneje spoznajo najpomembnejše etnološke in antropološke raziskave evropskega vaškega čarovništva v dvajsetem stoletju. Spoznajo tudi sodobne oblike čarovniških kultov zunaj vaškega okolja (pogansko čarovništvo, satanizem …) in njihovo vlogo v družbi danes.