Epigrafika

Epigrafika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan, doc. dr. Visočnik Julijana

Vsebina

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem.

Začetki in zgodovina vede. Sistemizacija, institucije in delovna orodja vede. Sistem okrajšav na rimskih napisih, transkribcijski znaki pri objavah napisov, korpusi. Jeziki antičnega sveta. Pisave. Paleografija. Onomastika – rimska in etnična imena. Imenske formule (državljanska, pregrinska, osvobojenska, suženjska). Prozopografija. Senatorske in viteške kariere (cursus honorum) v civilni in vojaški sferi. Cesarska nomenklatura. Organizacija rimske vojske, upravni aparat rimskih provinc, municipalna uprava, organizacija carinske službe. Posamezne kategorije napisov: posvetilni, častni, nagrobni, gradbeni napisi, miljniki, vojaške diplome, napisi na uporabnih predmetih - instrumentum. Datiranje in komentiranje napisov.