Demografska zgodovina

Demografska zgodovina

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 40

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Balkovec Bojan

Vsebina

Predmet ponuja vpogled v zgodovino prebivalstva, demografskih sistemov in dejavnikov demografskega razvoja, v razvojne etape historičnodemografske vede in osnovne metodološke pristope za analizo demografskih pojavov in njihovih značilnosti v zgodovinskih populacijah. Program obsega spoznavanje arhivskih virov za historično demografijo in njihovo uporabo in uporabnost. Omenjajo se vprašanja demografske politike in razmerja med demografijo in politiko oziroma ideologijo (nacionalno, rasno, gospodarsko, migracijsko), interdisciplinarnosti historičnodemografskega preučevanja in aplikativnosti metod izven ožjega interesa demografije, zlasti na področja socialne in gospodarske zgodovine, zgodovinske, kulturne in ekološke antropologije ter mnogoterih specifičnih tem (npr. migracij, zgodovine družine, zgodovine zdravstva, bolezni, vojn, urbanizacije, mentalitete in odnosa do življenja, smrti, družine, tujcev, »drugačnih« idr.).