Antropologija medijev

Antropologija medijev

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan

Vsebina

Predmet obravnava etnografsko raziskovanje množičnih medijev (antropologija medijev) in uporabo množičnih medijev za popularizacijo antropologije (medijska antropologija). Mediji kot družbene in kulturne prakse. Oblike in vsebine množičnih medijev, medijski teksti, transnacionalnost medijev, medijska produkcija. Etnografija občinstev in njihove vloge pri produkciji pomena. Vsakdanja uporaba medijskih tehnologij. Ideologija in moč. Teorija komunikacije. Kodiranje in dekodiranje. Kulturna politika in aktivizem. Zgodovina medijske popularizacije znanja in njenih posledic pri nekaterih klasičnih antropologih. Popularne teme antropologije in etnologije v preteklosti (implikacije eksotičnega, nacionalni diskurzi) in danes (deskripcije, kontekstualizacije ter interpretacije dogodkov po svetu, reprezentacije dediščine in identitet). Obravnava preteklih in tekočih procesov v založništvu ter tisku. Retorični in jezikovni slogi v medijski komunikaciji.