Antropologija hrane in prehranjevanja

Antropologija hrane in prehranjevanja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Baskar Bojan

Vsebina

Predmet nudi hiter pregled osnovnih teorij, konceptov in tematik antropologije hrane. Funkcionalistične teorije: Bronislaw Malinowski, Audrey I. Richards. Strukturalistično-simbolistične teorije: Claude Lévi-Strauss, Mary Douglas. Kulturnoekološke in kulturnomaterialistične teorije: Marvin Harris, Eric Ross. Historičnoantropološke teorije: Jack Goody, Sidney Mintz. Etnoekološke teorije: Jacques Barrau, Igor de Garine, Georges Guille-Escuret. Osrednji koncepti antropologije hrane: prehranski sistem; kulinarična kultura; prehranjevalni režim; kuhinja; komenzalnost, prehranjevalne prepovedi, etnična hrana. Temeljne oblike pridobivanja oziroma pridelovanja hrane glede na osnovne načine preživljanja (lovsko-nabiralniški, poljedelski, pastoralistični, industrijski, postindustrijski). Ekološki, ekonomski, demografski, nutricionistični in sociološki vidiki pridelovanja hrane. Tehnični postopki pripravljanja in kuhanja hrane: kulturna raznolikost tehničnih procesov transformacije pridelane/surove hrane v hrano, pripravljeno za uživanje. Kratek uvod v kulturno tehnologijo. Distribucija in uživanje hrane: deljenje hrane z drugimi (komenzalnost), kroženje (podarjanje) hrane kot oblika recipročnosti in družbene vezi, vedenje za mizo, vsakdanji in praznični obedi (profana in sakralna oziroma ritualna hrana), prostorski in časovni vidiki uživanja hrane (hranjenje v drugih prostorih in okoliščinah, na ulici, fast-food ...). Simbolični aspekti priprave in uživanja hrane: prehranske prepovedi (tabuji) in njihovi biološki, ekološki ter kulturni vidiki. Antropološki pristopi k človeškemu kanibalizmu. Hrana kot marker etnične identitete. Sodobne težnje in pojavi v prehranjevanju bogatih družb: razmah dietetike, vegetarijanske in veganske prehranjevalne prakse, »zdrava prehrana«, »varna hrana«; hrana, debelost in hujšanje; kreolizacijski in fuzijski trendi v prehrani; iskanje prehranske avtentičnosti, jamstva kakovosti hrane, trendi hrane lokalnega izvora, zaščita regionalnih prehranskih proizvodov. Hrana in globalizacija. Prihodnost prehrane. Politična ekonomija hrane. Hrana kot omejeni vir. Prehrana in lakota. Antropološki pogledi na lakoto.