Antropologija in politike v Afriki

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah

Vsebina

Predmet obravnava antropološke pristope in etnografije pri obravnavi politične zgodovine, makro in mikro politik v Afriki. Obravnava sklope, ki so povezani s politiko na mednarodni, državni in lokalni ravni. Obenem opozarja na politično v kontekstih in praksah antropologije. Vsako leto se pri predmetu osredotočimo na eno ali več spodaj omenjenih tem. Obravnava politično zgodovino Afrike na posameznih primerih in z izhodišči za antropološko preučevanje. Razlike med portugalsko, francosko in britansko kolonizacijo, primeri antropoloških vpogledov. Ideologije, ki so spremljale osamosvajanje in neodvisnost afriških držav. Afriški socializem. Diktature in gverila. Različne oblike neokolonializma, specifike globalizacije v Afriki. Pomen spremenjenih razmerij v svetu in novih mednarodnih akterjev. Vpliv interesov in dejavnosti Kitajske v Afriki. Antropologija v kontekstih kolonializma in postkolonializma. Izhodišča za antropološko proučevanje neuvrščenosti. Odnos med nekdanjo SFRJ in afriškimi državami. Pomen neuvrščenosti nekdanje Jugoslavije za status pisanja o Afriki. Problematizacija dihotomije moči in razumevanje strategij preživetja in razlik na lokalni ravni ter njihove vpetosti v globalne ekonomske in politične procese. Načini, možnosti, pristopi in problemi raziskovanja in pisanja o različnih vidikih političnega znotraj antropologije Afrike. Etnografija državnih meja in migracij znotraj in izven Afrike. Lokalni in mednarodni akterji v konfliktih, najemniške vojske in gospodarji vojne. Etnografije konfliktnih situacij in teorije konfliktov. Aplikacija antropologije in etnografije v razvojnih raziskavah, projektih in dejavnostih, kritika konceptov razvoja, vprašanja humanitarne pomoči. Vloga nevladnih organizacij. Problemi korupcije in privatizacije. Program strukturne prilagoditve in etnografije javnega sektorja. Antropološka obravnava zemljiških reform in decentralizacije. Preoblikovanje in vpliv nekaterih tradicionalnih praks v sodobnih političnih procesih. Nova družbena gibanja v Afriki. Politično v umetnosti. Feministična gibanja v Afriki.

Na vaje se študentje in študentke pripravijo z branjem izbranih besedil, ki predstavljajo poglobitev znanja o posameznem obravnavanem tematskem sklopu, in o njih razpravljajo. Vaje se osredotočajo na eno od tematskih polj. Kadar je mogoče izvedemo terensko delo, ne nujno v Afriki, lahko v Evropi, v povezavi z izbrano temo (kot so npr. migracije v Evropo). Študenti spremljajo aktualne dogodke v Afriki in pripravljajo njihovo analizo ter se pripravljajo na samostojno raziskovalno delo.