Studijski programi druge stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Študijski program druge stopnje Etnologija in kulturna antropologija

Content

Študentke in študentje druge stopnje študijskega programa etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo in utrdijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd.

Diplomanti in diplomantke so po končani drugi stopnji magistrskega študija usposobljeni za samostojno opravljanje strokovnih nalog z zgoraj omenjenih področij. Usposobljeni so za kulturno posredništvo in opravljanje koordinacijskih, vodstvenih in zahtevnih strokovnih nalog v kulturnih institucijah ter nevladnih organizacijah, povezanih z administrativnostrokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi. Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih.

Magistrski program etnologije in kulturne antropologije nadgrajuje znanja, veščine in kompetence, ki jih pridobijo na prvi stopnji, ter usposablja diplomante in diplomantke za samostojno raziskovalno, aplikativno in razvojno delo, najuspešnejšim pa omogoča vpis na doktorski študij.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. Prav tako si lahko v njem ogledate predstavitve predvidenih notranje izbirnih predmetov za naslednje študijsko leto.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Anthropology of Globalisation 30 0 0 0 3 letni
Anthropology of the Mediterranean 30 30 0 0 5 zimski
Anthropology of Religion 30 30 0 0 5 letni
Epistemology of Everyday Life 30 30 0 0 5 letni
Ethnology of the Balkans 30 0 60 0 6 zimski
Ethnological Regional Studies in Slovenia 30 30 0 0 5 zimski
European Traditional Folk Beliefs 30 30 0 0 5 zimski
Material Culture 30 0 0 0 3 zimski
Political Anthropology 30 0 0 0 3 letni
Practical Training 0 0 0 0 2 letni
Urban and Transnational Anthropology 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 2 6
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Anthropology of Food and Nutrition 30 0 0 0 3 zimski, letni
Anthropology and Politics in Africa 30 0 0 0 3 zimski, letni
Anthropology of Violence 30 0 0 0 3 zimski, letni
Psychological Anthropology 30 0 0 0 3 zimski, letni
Contemporary Urban Folklore 30 0 0 0 3 zimski, letni
Current Trends in Social and Cultural Anthropology 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Anthropology and Writing 30 0 60 0 6 zimski, letni
Anthropology of Space and Place 30 0 60 0 6 zimski, letni
2. Year P S V D KT Semester
Medical Anthropology 30 0 0 0 3 zimski
Current Museology 30 0 0 0 3 zimski
Modern Conservation 30 0 0 0 3 zimski
Visual in Anthropology 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 9
Elective subjects 2 3
Outside elective subjects 12
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Anthropology of Food and Nutrition 30 0 0 0 3 zimski, letni
Anthropology and Politics in Africa 30 0 0 0 3 zimski, letni
Anthropology of Violence 30 0 0 0 3 zimski, letni
Psychological Anthropology 30 0 0 0 3 zimski, letni
Contemporary Urban Folklore 30 0 0 0 3 zimski, letni
Current Trends in Social and Cultural Anthropology 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Anthropology and Politics in Africa - Practical Classes 0 0 60 0 3 zimski, letni
Medical Anthropology - Practical Classes 0 0 60 0 3 zimski, letni

Staff