Studijski programi druge stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Skupni študijski program druge stopnje KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi

Content

Drugostopenjski skupni mednarodni magistrski študijski program KREOL – Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi / CREOLE – Cultural Differences and Transnational Processes (v nadaljevanju: program CREOLE) traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program nima smeri, obsega pa tri tematske module. Po končanem študiju pridobi diplomant oziroma diplomantka strokovni naslov magister socialne in kulturne antropologije oziroma magistrica socialne in kulturne antropologije.

Temeljni cilj programa CREOLE je posredovanje nadstandardnih znanj z razvejanega področja socialne in kulturne antropologije ter etnologije tako slovenskim kot tudi ostalim evropskim in neevropskim študentom. Program drugostopenjskega magistrskega univerzitetnega študija CREOLE namreč vodijo habilitirani nosilci in izvajalci z najbolj kakovostnih evropskih antropoloških in etnoloških univerzitetnih oddelkov, ki svoje pedagoško delo povezujejo s temeljnim in aplikativnim raziskovalnim delom tako v nacionalnem kot mednarodnem okviru.

Dodaten cilj programa je izboljšanje sodelovanja med evropskimi antropološkimi oziroma etnološkimi institucijami ter nadgradnja izmenjave učiteljskega kadra ter študentov in študentk v okviru sodelujočih institucij. Program namreč omogoča študij na najmanj dveh partnerskih institucijah. Poleg študija na Univerzi v Ljubljani se študentje in študentke lahko izobražujejo še na španski Universitat Autònoma de Barcelona, irski National University of Ireland, avstrijski Universität Wien, francoski Université Lumière Lyon II, na švicarski Universität Bern in na poljski Uniwersytet Adama Mickiewicza v Poznaniu.

Posebnost programa skupnega magisterija CREOLE so izbirni moduli, s katerimi se študentje in študentke na katerikoli od partnerskih institucij usmerijo na naslednja tematska področja: 1. Nove identitete, 2. Materialna kultura in potrošništvo in 3. Vizualna in popularna kultura.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. Prav tako si lahko v njem ogledate predstavitve predvidenih notranje izbirnih predmetov za naslednje študijsko leto.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Anthropology of the Mediterranean 30 30 0 0 6 zimski
Disposition 0 0 0 0 0
Epistemology of Everyday Life 30 30 60 0 9 zimski
Ethnology of the Balkans 30 0 60 0 6 zimski
European Traditional Folk Beliefs 30 0 0 0 3 zimski
Intensive Programme 60 30 0 10 10 zimski, letni
Lectures of Teachers from Partner Universities 0 0 0 0 5
Current Trends in Social and Cultural Anthropology 30 30 0 0 6 zimski
Elective subjects 1 15
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Anthropology of Food and Nutrition 20 10 0 10 5 zimski, letni
Anthropology and Politics in Africa 20 10 60 0 5 zimski, letni
Anthropology of Violence 20 10 0 10 5 zimski, letni
Anthropology of Space and Place 20 10 60 0 5 zimski, letni
Anthropology of Religion 20 10 0 10 5 zimski, letni
Ethnological Regional Studies in Slovenia 20 10 0 10 5 zimski, letni
Material Culture 20 10 0 10 5 zimski, letni
Political Anthropology 20 10 0 10 5 zimski, letni
Urban and Transnational Anthropology 20 10 0 10 5 zimski, letni
2. Year P S V D KT Semester
Elective Subject from Another Faculty 2 0 0 0 0 5
Elective Subject from Another Faculty 1 0 0 0 0 10
Fieldwork for the Master's Thesis 0 0 0 0 15

Staff