Studijski programi prve stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Etnologija in kulturna antropologija

Content

Program daje nujno potrebna znanja in veščine za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Študentke in študentje prve stopnje študijskega programa etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd.

Diplomanti in diplomantke so po končani prvi stopnji univerzitetnega študija usposobljeni za opravljanje nekaterih strokovnih nalog z zgoraj omenjenih področij. Usposobljeni so za kulturno posredništvo in opravljanje različnih nalog v kulturnih institucijah ter nevladnih organizacijah, povezanih z administrativno-strokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi. Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. Prav tako si lahko v njem ogledate predstavitve predvidenih notranje izbirnih predmetov za naslednje študijsko leto.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Theories in Anthropology 60 0 0 0 5 zimski
Economic Anthropology 30 0 0 0 3 letni
Ethnology of Asia 60 0 0 0 5 letni
Ethnology of Europe 30 0 60 0 6 zimski
Ethnology of Slovenia 1 30 0 30 0 4 zimski
Ethnology of Slovenia 2 30 0 30 0 4 letni
The Culture of Architecture and Living 60 0 0 0 6 celoletni
Methodology in Ethnology and Cultural Anthropology 45 15 60 0 7 zimski
Practical Training 1 0 0 0 0 2 letni
Social Memory and Cultural Heritage 60 0 0 0 6 celoletni
Visual Anthropology 30 0 0 0 3 letni
The History of Slovenian Ethnology and Cultural Anthropology 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Italian 1 0 0 120 0 6 celoletni
German 1 0 0 120 0 6 celoletni
2. Year P S V D KT Semester
Applied Anthropology and Cultural Management 30 0 0 0 3 letni
Ethnology of the Americas 60 0 0 0 5 letni
Ethnology of Slovenia 3 30 0 30 0 5 letni
Ethnological Museology 60 0 0 0 5 zimski
Ethnological Conservation 60 0 0 0 5 zimski
Folkloristics 60 0 0 0 5 zimski
Practical Training 2 0 0 0 0 2 letni
Theories of Culture, Ways of Life and Identities 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 6
Elective subjects 2 3
Elective subjects 3 3
Elective subjects 4 3
Elective subjects 5 6
Elective subjects 6 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Italian 2 0 0 120 0 6 celoletni
German 2 0 0 120 0 6 celoletni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Seminar I: Ethnology of Europe 0 30 0 0 3 zimski
Seminar I: Social Memory and Cultural Heritage 0 30 0 0 3 zimski
Seminar I: Theories of Culture, Ways of Life and Identities 0 30 0 0 3 zimski
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Seminar II: Ethnology of Europe 0 30 0 0 3 letni
Seminar II: Social Memory and Cultural Heritage 0 30 0 0 3 letni
Seminar II: Theories of Culture, Ways of Life and Identities 0 30 0 0 3 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Ethnological Museology - Practical Classes 0 0 60 0 3 zimski, letni
Ethnological Conservation - Practical Classes 0 0 60 0 3 zimski, letni
Visual Anthropology - Practical Classes 0 0 60 0 3 zimski, letni
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Anthropology of Migrations 30 0 60 0 6 zimski, letni
Social Relations in Slovenia 30 0 60 0 6 zimski, letni
Regional Studies and Development 30 0 60 0 6 zimski, letni
Elective subjects 6 P S V D KT Semester
Anthropology of Media 30 0 0 0 3 zimski, letni
Ethnology of European Witchcraft 30 0 0 0 3 zimski, letni
Genesis of the Slovene Folkloristic Theory 30 0 0 0 3 zimski, letni
Slovenian Oral Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
3. Year P S V D KT Semester
Ecological Anthropology 60 0 0 0 5 zimski
Ethnology of Africa 60 0 0 0 5 zimski
Ethnology of Australia and Oceania 60 0 0 0 5 letni
Practical Training 3 0 0 0 0 2 letni
Symbolic Anthropology 30 0 0 0 3 zimski
Kinship and Social Structure 30 0 0 0 3 letni
Urban Anthropology 30 0 0 0 3 letni
Introduction to Mythology 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 7
Elective subjects 3 3
Elective subjects 4 6
Elective subjects 5 3
Outside elective subjects 9
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Diploma Seminar 0 30 0 0 3 zimski
Diploma Seminar 0 30 0 0 3 zimski
Diploma Seminar 0 30 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Diploma Work 0 30 0 0 7 letni
Diploma Work 0 30 0 0 7 letni
Diploma Work 0 30 0 0 7 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Anthropology of Media 30 0 0 0 3 zimski, letni
Ethnology of European Witchcraft 30 0 0 0 3 zimski, letni
Genesis of the Slovene Folkloristic Theory 30 0 0 0 3 zimski, letni
Slovenian Oral Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Anthropology of Migrations 30 0 60 0 6 zimski, letni
Social Relations in Slovenia 30 0 60 0 6 zimski, letni
Regional Studies and Development 30 0 60 0 6 zimski, letni
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Ethnological Museology - Practical Classes 0 0 60 0 3 zimski, letni
Ethnological Conservation - Practical Classes 0 0 60 0 3 zimski, letni
Visual Anthropology - Practical Classes 0 0 60 0 3 zimski, letni

Staff