Studijski programi prve stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Etnologija in kulturna antropologija

Content

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija daje nujno potrebna znanja in veščine za nadaljevanje študija na drugi stopnji v okviru kateregakoli programa humanistike in družboslovja – eno- ali dvopredmetnega, omogoča pa tudi praktično uporabna znanja za tiste, ki se zaposlijo takoj po diplomi. Študentke in študentje prvostopenjskega univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje pri opravljanju pomožnih in strokovno manj zahtevnih del v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki – v navezavi s pridobljenim znanjem in veščinami druge discipline – zadeva poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd.

Diplomanti in diplomantke so po končani prvi stopnji univerzitetnega dvopredmetnega študija usposobljeni za opravljanje nekaterih strokovnih nalog z zgoraj omenjenih področij. Usposobljeni so za kulturno posredništvo in opravljanje različnih nalog v kulturnih institucijah ter nevladnih organizacijah, povezanih z administrativno-strokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi.

Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je seznanitev z neposrednim soočanjem z ljudmi v njihovem vsakdanjem življenju v različnih kulturnih kontekstih.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. Prav tako si lahko v njem ogledate predstavitve predvidenih notranje izbirnih predmetov za naslednje študijsko leto.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Theories in Anthropology 60 0 0 0 5 zimski
Ethnology of Slovenia 1 30 0 30 0 4 zimski
Ethnology of Slovenia 2 30 0 30 0 4 letni
Methodology in Ethnology and Cultural Anthropology 45 15 60 0 8 zimski
Social Memory and Cultural Heritage 60 0 0 0 6 celoletni
The History of Slovenian Ethnology and Cultural Anthropology 30 0 0 0 3 letni
2. Year P S V D KT Semester
Ethnology of Slovenia 3 30 0 30 0 5 letni
Folkloristics 60 0 0 0 5 zimski
Practical Training 1 0 0 0 0 2 letni
Theories of Culture, Ways of Life and Identities 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 6
Elective subjects 3 3
Elective subjects 4 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Anthropology of Media 30 0 0 0 3 zimski, letni
Applied Anthropology and Cultural Management 30 0 0 0 3 letni
Economic Anthropology 30 0 0 0 3 letni
Ethnology of Europe 30 0 0 0 3 zimski
Ethnology of European Witchcraft 30 0 0 0 3 zimski, letni
Genesis of the Slovene Folkloristic Theory 30 0 0 0 3 zimski, letni
Slovenian Oral Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
Kinship and Social Structure 30 0 0 0 3 letni
Introduction to Mythology 30 0 0 0 3 zimski
Visual Anthropology 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Anthropology of Migrations 30 0 60 0 6 zimski, letni
Social Relations in Slovenia 30 0 60 0 6 zimski, letni
Regional Studies and Development 30 0 60 0 6 zimski, letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Seminar I: Ethnology of Europe 0 30 0 0 3 zimski
Seminar I: Social Memory and Cultural Heritage 0 30 0 0 3 zimski
Seminar I: Theories of Culture, Ways of Life and Identities 0 30 0 0 3 zimski
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Seminar II: Ethnology of Europe 0 30 0 0 3 letni
Seminar II: Social Memory and Cultural Heritage 0 30 0 0 3 letni
Seminar II: Theories of Culture, Ways of Life and Identities 0 30 0 0 3 letni
3. Year P S V D KT Semester
Ecological Anthropology 60 0 0 0 5 zimski
The Culture of Architecture and Living 30 0 0 0 3 zimski
Practical Training 2 0 0 0 0 2 letni
Symbolic Anthropology 30 0 0 0 3 zimski
Urban Anthropology 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 1 5
Elective subjects 2 3
Elective subjects 3 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Ethnology of Africa 60 0 0 0 5 zimski
Ethnology of the Americas 60 0 0 0 5 letni
Ethnology of Australia and Oceania 60 0 0 0 5 letni
Ethnology of Asia 60 0 0 0 5 letni
Ethnological Museology 60 0 0 0 5 zimski
Ethnological Conservation 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Diploma Seminar 0 30 0 0 3 zimski
Diploma Seminar 0 30 0 0 3 zimski
Diploma Seminar 0 30 0 0 3 zimski
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Diploma Work 0 30 0 0 6 letni
Diploma Work 0 30 0 0 6 letni
Diploma Work 0 30 0 0 6 letni

Staff