Bachelor's Thesis

Bachelor's Thesis

Study Cycle: 1

Lectures:0

Seminars:0

Tutorials:0

ECTS credit:4

Lecturer(s): doc. dr. Rezoničnik Lidija, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Content

a) Język polski
b) Literatura polska

Studenci wybierają spośród proponowanych treści programowych jeden z profili: językoznawczy lub literaturoznawczy. Tematy prac są dokładnie omawiane w ramach wybranego seminarium dyplomowego, podczas którego studenci poznają również podstawowy aparat metodologiczny umożliwiający przygotowanie pracy. Studenci przygotowują swoje prace naukowo-badawcze przez dwa semestry, pracując samodzielnie pod kierunkiem opiekuna naukowego. W semestrze piątym na seminarium dyplomowym, w semestrze szóstym podczas indywidualnych konsultacji z promotorem i ew. kopromotorem pracy.