Master's Seminar in Literature

Master's Seminar in Literature

Study Cycle: 2

Lectures: 0

Seminars: 60

Tutorials: 0

ECTS credit: 6

Lecturer(s): izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander, red. prof. dr. Hladnik Miran, red. prof. dr. Zupan Sosič Alojzija