Zamišljena mati: spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja

Zamišljena mati: spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja

Avtor:Ksenija Vidmar Horvat

Zamišljena mati je kolektivna biografska študija matere v zahodni kulturi 20. stoletja. Biografija se vije med območjema mitološkega družbenega utemeljevanja ženske v vlogi matere na eni in etnografskega pričevanja žensk o materinstvu na drugi strani. V tem presečišču je uskladiščenih mnogo napetosti in konfliktov, ki jih avtorica osvetljuje s pomočjo zgodovinsko-kulturnega in zgodovinsko-sociološkega raziskovanja vizualnih žanrov, predvsem fotografije, medijskih etnografij in zgodovinskih diskurzov različnih javnih strokovnjakov. Matere in materinstvo so po ugotovitvah avtorice ključni ideološki parametri za utrjevanje nacionalnih politik v 20. stoletju - ne glede na to, ali gre za zahodno ameriško ali vzhodno socialistično kulturo. V sosledju analiz, ki pritrjujejo tej tezi, se v knjigi zvrstijo socialistična partizanska mati, zahodna kapitalistična romantična mati, rasno opredeljeni črnska in proletarska heroična mati, tranzicijska melodramatična mati - vse do "mame Jelke" in Jovanke, ki stojita v liminalnem prostoru neopredeljivih materinskih ikon. 20. stoletje je strokovnjaški diskurz naredil za "stoletje otroka". Z njim si je podredil tudi svobodo žensk, da odločajo o svojih usodah - mater in nemater. Česar strokovnjaki in ideologi v tem vnetem podrejanju niso opazili, je, da so poslanstvo reprodukcije naroda zdaj, ob zatonu socialne države, že prevzele transnacionalne matere.

Leto izida:2013

Št. strani:205

Tip vezave:Mehka vezava

ISBN:978-961-237-625-3

Zbirka:Razprave FF

Redna cena: 10,00 EUR
Nazadnje ogledano
Similar publications
700

publications

300

authors