Studijski programi druge stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Etnologija in kulturna antropologija

Vsebine

Študentke in študentje drugostopenjskega magistrskega dvopredmetnega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo in utrdijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje v navezavi z izobrazbo, pridobljeno z drugo disciplino. V prvi vrsti se bodo lahko vključevali v delovanje kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucij na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja. Poleg tega se bodo lahko uspešno uveljavili tudi v zaposlitvah, povezanih z življenjem v ruralnih in urbanih okoljih, s komunikacijami, mediji in jezikom, spolom, migracijami, manjšinami, človekovimi pravicami, zdravstveno kulturo, religijo, popularne kulturo, založništvom, trženjem kulture, varovanjem in ukvarjanjem s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd.

Diplomanti in diplomantke so po končani drugi stopnji študija usposobljeni za samostojno opravljanje strokovnih nalog z zgoraj omenjenih področij. Usposobljeni so za kulturno posredništvo in opravljanje koordinacijskih, vodstvenih in zahtevnih strokovnih nalog v kulturnih institucijah ter nevladnih organizacijah, povezanih z administrativno-strokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi. Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih.

Magistrski program etnologije in kulturne antropologije nadgrajuje znanja, veščine in kompetence, ki jih pridobijo na prvi stopnji, ter usposablja diplomante in diplomantke za samostojno raziskovalno, aplikativno in razvojno delo, najuspešnejšim pa omogoča vpis na doktorski študij.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. Prav tako si lahko v njem ogledate predstavitve predvidenih notranje izbirnih predmetov za naslednje študijsko leto.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Antropologija religije 20 10 0 0 3 letni
Epistemologija vsakdanjega življenja 30 0 0 0 3 letni
Etnologija Balkana 30 0 0 0 3 zimski
Etnološke regionalne raziskave Slovenije 30 0 0 0 3 zimski
Urbana in transnacionalna antropologija 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 9
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antropologija globalizacije 30 0 0 0 3 letni
Antropologija hrane in prehranjevanja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Antropologija Mediterana 30 0 0 0 3 zimski
Antropologija nasilja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 6 zimski
Politična antropologija 30 0 0 0 3 letni
Psihološka antropologija 30 0 0 0 3 zimski, letni
Sodobna muzeologija 30 0 0 0 3 zimski
Sodobna urbana folklora 30 0 0 0 3 zimski, letni
Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji 30 0 0 0 3 zimski
Sodobno konservatorstvo 30 0 0 0 3 zimski
Vizualno v antropologiji 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antropologija in pisanje 30 0 60 0 6 zimski, letni
Antropologija in politike v Afriki 30 0 60 0 6 zimski, letni
Antropologija prostora 30 0 60 0 6 zimski, letni
Medicinska antropologija 30 0 60 0 6 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Materialna kultura 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antropologija in pisanje 30 0 60 0 6 zimski, letni
Antropologija in politike v Afriki 30 0 60 0 6 zimski, letni
Antropologija prostora 30 0 60 0 6 zimski, letni
Medicinska antropologija 30 0 60 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antropologija globalizacije 30 0 0 0 3 letni
Antropologija hrane in prehranjevanja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Antropologija Mediterana 30 0 0 0 3 zimski
Antropologija nasilja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Evropska tradicijska verovanja 30 30 0 0 6 zimski
Politična antropologija 30 0 0 0 3 letni
Psihološka antropologija 30 0 0 0 3 zimski, letni
Sodobna muzeologija 30 0 0 0 3 zimski
Sodobna urbana folklora 30 0 0 0 3 zimski, letni
Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji 30 0 0 0 3 zimski
Sodobno konservatorstvo 30 0 0 0 3 zimski
Vizualno v antropologiji 30 0 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka