Studijski programi prve stopnje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčna navodila na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Za prijavo teme in oddajo dispozicije diplomskega dela je v VIS-u razpisan izpitni rok (EKA1 Diplomski seminar: XX) in sicer zadnji dan prvega semestra tekočega študijskega leta (15. 1. 2021). Študenti/študentke se morajo na razpisani rok pravočasno prijaviti.

Študenti/študentke prijavo teme (obrazec št. 1) in dispozicijo, ki morata biti potrjena s strani mentorja/mentorice, oddajo v oddelčno tajništvo do ponedeljka, 18. 1. 2021. Oddaja obrazcev poteka izključno elektronsko. Podpisniki vstavijo svoje podpise v zahtevane dokumente ali pa priložijo potrditveno elektronsko sporočilo (obvezna je uporaba službenih naslovov).

Ocena opravljeno bo vpisana v VIS s strani tajništva oddelka, ko bo oddano in s strani mentorja/mentorice potrjeno temo in dispozicijo, potrdil še predstojnik/predstojnica oddelka.

Študenti/študentke, ki ste na izmenjavi v tujini, morate prav tako oddati prijavo teme in dispozicijo ter se pravočasno prijaviti v VISu. Predstavitve dispozicij boste po dogovoru z mentorjem/mentorico opravili po vrnitvi.

Glede na določila Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje vezana na prijavo teme, študent/študentka:

  • ki želi spremeniti temo prijavljenega diplomskega dela, odda v tajništvo oddelka novo prijavo teme in nov obrazec za oddajo dispozicije. Temo lahko spremeni le, če dobi soglasje mentorjev/mentoric in predstojnika/predstojnic oddelka/oddelkov.
  • ki diplomskega dela ne odda v dveh letih od potrditve teme, mora v tajništvo (vodilnega) oddelka oddati prošnjo za podaljšanje veljavnosti teme. Če prošnji ni ugodeno, mora študent/študentka prijaviti novo temo.

Gradivo je v pripravi.

Gradivo je v pripravi.

Sodelavke in sodelavci oddelka